Ochrana osobních údajů


1. Tomáš Andrlík, bytem Jilemnického 2150, 530 02 Pardubice, IČ: 88739597, jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • telefonní číslo
  • text zprávy

2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Tomášem Andrlík, zpracovávány po dobu nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem Tomášem Andrlíkem,  osobní údaje však pro ně může zpracovávat i tento zpracovatel: 

  • poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo na e-mailové adrese [email protected] nebo písemně na adrese Tomáš Andrlík, Jilemnického 2150, 530 02 Pardubice

  • požadovat po mě informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, případné žádat kopii těchto osobních údajů
  • požadovat po mě vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po mě výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy správce nepřevažují nad vaší ochranou soukromí. V každém případě budete o možnostech výmazu informováni.
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.